Zoom White Kimono Burik
Zoom White Kimono Burik
Zoom White Kimono Burik
Zoom White Kimono Burik

White Kimono Burik

$ 244.00

  • Long puffed sleeves
  • Long Kimono
  • Free shipping and returns within the USA

White Kimono Burik

$ 244.00